หนังสือพิมพ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

หนังสือพิมพ์สปอร์ตพูล

หนังสือพิมพ์สปอร์ตแมน

หนังสือพิมพ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2560

หนังสือพิมพ์สปอร์ตพูล

หนังสือพิมพ์สปอร์ตแมน