วันที่ 13 มกราคม 3104 เวลา 02 : 00 น.

  [12]ก็อง พบกับ ลีลล์[18]