วันที่ 13 มกราคม 3104 เวลา 02 : 00 น.

 [7]นีซ พบกับ อาเมียงส์[13]