วันที่ 13 มกราคม 3104 เวลา 00 : 00 น.

 [14]อัลเมเรีย พบกับ กิมนาสติก[17]