วันที่ 13 มกราคม 3104 เวลา 02 : 00 น.

 [13]เรอุส เดปอร์ติว พบกับ ซีดี ลูโก้[7]